Als start van het nieuwe schooljaar werkten L2B, L3A en L3B samen aan de eerste muzische les.
Het mengen en aanbrengen van de raamverf vroeg bij de ene al wat meer geduld dan bij de andere.
Maar samen brachten ze alles tot een goed einde!
Na het verven en experimenteren werd er gezongen!
Van de beertjes op onze naamletters naar de dikke bruine beer in het circus!