Facultatieve vrije dagen:  maandag 28 september 2020

donderdag 12 november 2020

Pedagogische studiedagen: woensdag 28 oktober 2020 – woensdag 2 december 2020
woensdag 3 maart 2021

Vakantieperiodes:

Van 2 november 2020 t.e.m. 8 november 2020 Herfstvakantie
Van 21 december 2020 t.e.m. 3 januari 2021 Kerstvakantie
Van 15 februari t.e.m. 21 februari 2021 Krokusvakantie
Van 5 april t.e.m. 18 april 2021 Paasvakantie 
zaterdag 1 mei 2021 Feest van de arbeid 
donderdag 13 mei 2021 Hemelvaart
vrijdag 14  mei 2021 Brugdag
maandag 24 mei 2021 Pinkstermaandag
donderdag 1 juli 2021 t.e.m. dinsdag 31 augustus 2021 Zomervakantie

Varia:

rapport 1 + oudercontact: maandag 26 oktober 2020

sinterklaasfeest: vrijdag 4 december 2020

rapport 2 + oudercontact : woensdag 16 december 2020 (+ kerstmarkt onder voorbehoud van regelgeving pandemie)

kerstmaal voor leerlingen: vrijdag 18 december 2020

rapport 3 + oudercontact: maandag 22 maart 2021

GWP L5/L6: maandag 29 maart t.e.m. vrijdag 2 april 2021 (onder voorbehoud van regelgeving pandemie)

paasontbijt voor alle leerlingen: vrijdag 2 april 2021 (onder voorbehoud van regelgeving pandemie)

Opendeurdag – eetfestijn: zaterdag 5 juni 2021 (onder voorbehoud van regelgeving pandemie)

BBQ + ijsje voor alle leerlingen: dinsdag 29 juni 2021

rapport 4 + oudercontact: maandag  28 juni 2021

proclamatie L6/K3: donderdag 24 juni 2021 (onder voorbehoud van regelgeving pandemie)

laatste halve schooldag: woensdag 30 juni 2021

Sport:

Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ nemen onze leerlingen naast de geregelde turnlessen ook deel aan de interschoolse sportactiviteiten georganiseerd door de gemeente. Via het aanbod van de stichting vlaamse schoolsport (SVS) maken onze leerlingen ook kennis met een brede waaier aan sporten.
In ons zwemonderwijs voorzien wij als voornaamste doel dat kinderen zelfredzaam zijn in het water. We bouwen dit op via watergewenning in de 3de kleuterklas en werken langzaamaan toe naar intensieve zwemlessen in het 2de en 3de leerjaar. , vanaf het 4de leerjaar onderhouden we de aangeleerde zwemstijlen via maandelijkse zwembeurten in het stedelijke zwembad van Zottgem.

LIST en bibliotheekbezoek:

Lezen is niet alleen een belangrijke vaardigheid, maar is ook een leuke bezigheid. Lezen verrijkt de woordenschat, verruimd je inzichten, doet je logisch nadenken, stimuleert je fantasie.  Op school hebben wij een eigen (bescheiden) bibliotheek waar onze leerlingen boeken kunnen uitlenen. Binnen het LIST programma lezen onze leerlingen dagelijks minimum 25 minuten in een boek. Zij hebben hiervoor steeds 5 boeken bij de hand waaruit zij die dag kunnen kiezen. Om een ruim aanbod te verzekeren bezoeken wij ook geregeld de plaatselijke openbare bibliotheek.
De kinderen krijgen deze boeken ook mee naar huis, wij vragen de ouders om er voor te zorgen dat deze steeds tijdig terug naar school komen.
U kan de schoolbibliotheek steunen door een boek of boekenbon aan de school te schenken als traktatie voor een verjaardag. Zo genieten alle kinderen lang van dit geschenk.

Rapporten en oudercontacten:

Onder ‘evalueren’ en ‘rapporteren’ verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Het gaat hierbij niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook de gedragingen en houdingen als: inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg, orde, sociaal gedrag, volledigheid, ‘leren leren’, …

De leerkracht verzamelt de nodige gegevens door observatie, toetsen, opdrachten, gesprekken, …

In de derde graad leggen leerlingen ook proeven af die peilen naar het verwerken van grotere hoeveelheden leerstof, dit met het oog op de voorbereiding naar het secundair onderwijs.

Al deze gegevens worden genoteerd in een rapport en met u besproken tijdens een oudercontact.

Vier maal per jaar reiken we het rapport uit:

  • rond de herfstvakantie
  • rond de kerstvakantie
  • rond de paasvakantie
  • op het einde van het schooljaar