Facultatieve vrije dagen:  maandag 27 september 2021

vrijdag 12 november 2021

Pedagogische studiedagen: woensdag 13 oktober 2021 – woensdag 23 februari 2022
woensdag 8 juni 2022

Vakantieperiodes:

Van 1 november 2021 t.e.m. 7 november 2021 Herfstvakantie
Van 27 december 2021 t.e.m. 9 januari 2022 Kerstvakantie
Van 28 februari t.e.m. 6 maart 2022 Krokusvakantie
Van 4 april t.e.m. 18 april 2022 Paasvakantie 
zondag 1 mei 2022 Feest van de arbeid 
donderdag 26 mei 2022 Hemelvaart
vrijdag 27  mei 2022 Brugdag
maandag 6 juni 2022 Pinkstermaandag
vrijdag 1 juli 2022 t.e.m. woensdag 31 augustus 2022 Zomervakantie

de volledige schookalender is eveneens te raadplegen via de homepage (agenda) of via smartschool.

Varia:

vrijdag 24 december 2021 is een halve schooldag. De lessen eindigen om 12u20. Er is wel busvervoer, er is geen opvang.

Sport:

Onder het motto ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ nemen onze leerlingen naast de geregelde turnlessen ook deel aan de interschoolse sportactiviteiten georganiseerd door de gemeente. Via het aanbod van de stichting vlaamse schoolsport (SVS) maken onze leerlingen ook kennis met een brede waaier aan sporten.
In ons zwemonderwijs voorzien wij als voornaamste doel dat kinderen zelfredzaam zijn in het water. We bouwen dit op via watergewenning in de 3de kleuterklas en werken langzaamaan toe naar intensieve zwemlessen in het 2de en 3de leerjaar. , vanaf het 4de leerjaar onderhouden we de aangeleerde zwemstijlen via maandelijkse zwembeurten in het stedelijke zwembad van Zottgem.

LIST en bibliotheekbezoek:

Lezen is niet alleen een belangrijke vaardigheid, maar is ook een leuke bezigheid. Lezen verrijkt de woordenschat, verruimd je inzichten, doet je logisch nadenken, stimuleert je fantasie.  Op school hebben wij een eigen (bescheiden) bibliotheek waar onze leerlingen boeken kunnen uitlenen. Binnen het LIST programma lezen onze leerlingen dagelijks minimum 25 minuten in een boek. Zij hebben hiervoor steeds 5 boeken bij de hand waaruit zij die dag kunnen kiezen. Om een ruim aanbod te verzekeren bezoeken wij ook geregeld de plaatselijke openbare bibliotheek.
De kinderen krijgen deze boeken ook mee naar huis, wij vragen de ouders om er voor te zorgen dat deze steeds tijdig terug naar school komen.
U kan de schoolbibliotheek steunen door een boek of boekenbon aan de school te schenken als traktatie voor een verjaardag. Zo genieten alle kinderen lang van dit geschenk.

Rapporten en oudercontacten:

Onder ‘evalueren’ en ‘rapporteren’ verstaan we het beschrijven en beoordelen van de leerprestaties en de vorderingen van uw kind. Het gaat hierbij niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook de gedragingen en houdingen als: inzet, zelfstandigheid, initiatief, nauwkeurigheid, zorg, orde, sociaal gedrag, volledigheid, ‘leren leren’, …

De leerkracht verzamelt de nodige gegevens door observatie, toetsen, opdrachten, gesprekken, …

In de derde graad leggen leerlingen ook proeven af die peilen naar het verwerken van grotere hoeveelheden leerstof, dit met het oog op de voorbereiding naar het secundair onderwijs.

Al deze gegevens worden genoteerd in een rapport en met u besproken tijdens een oudercontact.

Vier maal per jaar reiken we het rapport uit:

  • rond de herfstvakantie
  • rond de kerstvakantie
  • rond de paasvakantie
  • op het einde van het schooljaar