Menu

levensbeschouwelijke vakken

Onze visie

Onze huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan culturele , religieuze en levensbeschouwelijke overwegingen. Het wordt dan ook des te belangrijker elkaar te leren kennen en respecteren om harmonieus te kunnen samenleven.

Als pluralistisch onderwijs zijn wij dan ook uitstekend geplaatst om hier onze steen toe bij te dragen.

De commissie levensbeschouwelijke vakken heeft in opdracht van de erkende instanties en vereniging (de inrichtende machten van de levensbeschouwelijke vakken) competenties uitgeschreven die in het levensbeschouwelijk onderwijs zullen nagestreefd worden.

Alle erkende levensbeschouwingen onderschrijven deze competenties en verbinden zich ertoe ze te implementeren: leerkrachten moeten bij gevolg aantonen dat zij aan deze competenties werken.

Deze competenties zijn de concrete vertaling van de ideeën die terug te vinden zijn in de heersende leerplannen en de begeleidende visieteksten van de onderscheiden levensbeschouwelijke vakken.

Hieronder lees je hoe de leerkrachten van BS Hofkouter de lessen inter-beschouwelijke competenties plannen.

Tijdens die lessen zitten de leerlingen per leerjaar samen, met alle leerkrachten levensbeschouwing.

Zij werken rond een aantal thema’s, met invalshoeken vanuit de verschillende levensbeschouwelijke visies.

Deze overkoepelende projecten gaan door tijdens de gebruikelijke lessen levensbeschouwing.

1ste leerjaar

2de leerjaar

3de leerjaar

4de leerjaar

5de leerjaar

6de leerjaar

Vanaf schooljaar 2015 – 2016

Vanaf schooljaar 2014 – 2015

Vanaf schooljaar 2014 – 2015

Vanaf schooljaar 2015 – 2016

Vanaf schooljaar 2014 – 2015

Vanaf schooljaar 2015 – 2016

De berenvrienden

(Een eerste kennismaking met de verschillende levensbeschouwingen)

Zorg dragen voor de natuur

Carnaval

Kleur kiezen tegen pesten

Rouwen

Verrassende ontmoetingen

(Levensbeschouwingen onder de loep)

 

Naast deze specifieke lessen krijgen onze leerlingen –wanneer het zich voordoet- bij sommige lessen en/of activiteiten een inkijkje in de verschillende levensbeschouwelijke visies en dit zonder dat de klasleerkracht hierover oordeelt of een waarde uitspreekt.

Wij zijn ervan overtuigd dat kennismaken met elkaar een belangrijke bijdrage kan zijn tot meer inzicht, respect en verdraagzaamheid.

Schoolkalender 2019-2020

Categorieën

Archief