Onze visie

Onze huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan culturele , religieuze en levensbeschouwelijke overwegingen. Het wordt dan ook des te belangrijker elkaar te leren kennen en respecteren om harmonieus te kunnen samenleven.

Als pluralistisch onderwijs zijn wij dan ook uitstekend geplaatst om hier onze steen toe bij te dragen.

De commissie levensbeschouwelijke vakken heeft in opdracht van de erkende instanties en vereniging (de inrichtende machten van de levensbeschouwelijke vakken) competenties uitgeschreven die in het levensbeschouwelijk onderwijs zullen nagestreefd worden.

Alle erkende levensbeschouwingen onderschrijven deze competenties en verbinden zich ertoe ze te implementeren: leerkrachten moeten bij gevolg aantonen dat zij aan deze competenties werken.

Deze competenties zijn de concrete vertaling van de ideeën die terug te vinden zijn in de heersende leerplannen en de begeleidende visieteksten van de onderscheiden levensbeschouwelijke vakken.

Tijdens die lessen zitten de leerlingen per leerjaar samen, met alle leerkrachten levensbeschouwing.

Zij werken rond een aantal thema’s, met invalshoeken vanuit de verschillende levensbeschouwelijke visies.

Deze overkoepelende projecten gaan door tijdens de gebruikelijke lessen levensbeschouwing.

 

Naast deze specifieke lessen krijgen onze leerlingen –wanneer het zich voordoet- bij sommige lessen en/of activiteiten een inkijkje in de verschillende levensbeschouwelijke visies en dit zonder dat de klasleerkracht hierover oordeelt of een waarde uitspreekt.

Wij zijn ervan overtuigd dat kennismaken met elkaar een belangrijke bijdrage kan zijn tot meer inzicht, respect en verdraagzaamheid.