Inschrijving nieuwe leerlingen kan het hele schooljaar door.

Kleuters mogen toegelaten worden vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

De peuter mag wel vroeger ingeschreven worden maar mag pas naar school op de passende instapdatum.

Instapdata berekenen:

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/bereken-de-instapdatum-voor-je-kleuter

 

Kleuteropendeurdagen:

De volgende kleuteropendeurdag is voorzien op zaterdag 26 maart 2022 van 10u tot 12u.