De leerlingenraad op onze school bestaat uit telkens 2 leerlingen van het 2de tot en met het 6de leerjaar.
De leerlingenraad overlegt 1 keer per maand samen met juf Kim en juf Ilse. Tijdens deze vergaderingen leren de leerlingen niet alleen nuttige vaardigheden zoals luisteren naar elkaar, overleggen en besluiten vormen, maar ze komen ook met concrete acties op de proppen. Eén van de eerste voorstellen die aanvaard werden is inspraak bij het opmaken van de maandmenu.
Hou zeker onze website, facebookpagina en de nieuwsberichten via smartschool in de gaten, want er staat nog heel wat op stapel.