Wij voorzien voor- en naschoolse opvang (betalend)

  • ’s ochtends van 6u45 tot 8u15
    Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.
  •  van 8u15 tot 8u45 neemt een juf het over en is de opvang niet betalend
  • ’s avonds van 15u25 tot 16u00 is de opvang niet betalend
  • van 16u00 tot 18u00 is de opvang betalend
  • Op woensdag eindigt de lesdag om 12u20, we rekenen opvang vanaf 12u30 tot 16u00 (Soep inbegrepen). Na 16u00 is er geen  opvang meer.

De tarief voor de opvang is vastgelegd op €1.5 per uur.

Er is eveneens opvang voorzien tijdens de pedagogische studiedagen. De data zijn terug te vinden op de kalender.

In de periode april wordt er een fiscaal attest afgeleverd.