CLB-CENTRUM GEMEENSCHAPSONDERWIJS

Consultatiekabinet Zottegem
Wurmendries 44

Telefoon: 09/ 360 14 15

 

DOELSTELLINGEN EN WERKING

Het CLB-Centrum heeft een begeleidende functie in het schoolgebeuren vanaf het kleuteronderwijs tot en met de intrede in het beroepsleven.

De begeleiding omvat :

– het helpen bij leer- gedrag- en opvoedingsmoeilijkheden
– het raadgeven bij studie- en beroepskeuze
– het geven van allerhande inlichtingen
– het medisch schooltoezicht.

Iedereen kan zich tot het CLB wenden om raad en advies te vragen.
In het bijzonder :

– alle leerlingen
– de ouders of degenen aan wie de kinderen zijn toevertrouwd
– al de personen die begaan zijn met het welzijn van de kinderen
o.a. kleuterleidsters, leerkrachten, schooldirectie, opvoeders …

BEREIKBAARHEID

Het consultatiekabinet is open op werkdagen.
U kunt ons steeds een bezoek brengen, maar het is handig als dit gebeurt na afspraak (tel. 09/3601415)

PERSONEELSLEDEN

Yasko Secelle,: psycho-pedagogisch consulent
Justine Wille: maatschappelijk werker
Herpelinck Nathalie: verpleegster
Tessie De Clercq: dokter