De schoolraad is een officiële participatieorgaan.  Zij adviseren het schoolbestuur bij beslissingen die de leerlingen en ouders aangaan, zoals het schoolreglement, welzijn en veiligheid op school, infrastructuurwerken, schoolwerkplan, ….

Samenstelling schoolraad                                                                                            

Ouders:

  • Daele Dymphna

Personeel:

  • De Bruyker Kim
  • Verduyn Louise
  • Van Flieberge Sonja

Coöptatie:

  • Verhamme Gino
  • De Moor Celine

Directie:

  • De Smedt Griet

De vriendenkring is een VZW. De leden bestaan uit ouders van leerlingen van de school, personeelsleden, oud-personeelsleden en sympathisanten van de school. De VZW ondersteunt de school logistiek en financieel. Zij organiseren o.a. het schoolfeest, het eetfestijn, het sinterklaasfeest, … en investeren in speeltuigen, bibliotheekboeken en andere materiaal dat alle leerlingen ten goede komen.