Samenstelling schoolraad

Ouders:

  • Daele Dymphna

Personeel:

  • De Bruyker Kim
  • Verduyn Louise
  • Van Flieberge Sonja

Coöptatie:

  • Verhamme Gino
  • De Moor Celine

Directie:

  • De Smedt Griet